Google Analytics, işletmelerin dönüşümleri daha iyi takip etmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanıcı ve oturum dönüşüm oranı metriklerini ekledi.

Google, popüler Google Analytics platformunu kullanıcı dönüşümlerini ölçmeye yönelik iki yeni metrik ile güncelledi.

Yeni eklenen “Kullanıcı Anahtar Olay Oranı” ve “Oturum Anahtar Olay Oranı” metrikleri, varsayılan olarak Kullanıcı Edinme ve Trafik Edinme raporlarında otomatik olarak görünecek.

Metrikleri Anlamak

Kullanıcı Anahtar Olay Oranı

Google’ın dökümantasyonunda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, “Kullanıcı Anahtar Olay Oranı” metriği, belirli bir anahtar olay eylemini gerçekleştiren kullanıcıların yüzdesini hesaplar. Bu eylemler arasında bir satın alma işlemi veya bir kayıt sürecini tamamlama gibi işlemler yer alabilir.

Bu metrik, istenen eylemi gerçekleştiren kullanıcı sayısının, toplam kullanıcı sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Oturum Anahtar Olay Oranı

“Oturum Anahtar Olay Oranı” metriği, bir anahtar olay dönüşümü ile sonuçlanan oturumların yüzdesini ölçer. Bu, anahtar olay sayısının toplam oturum sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Otomatik Olarak Hesaplanır

Bu metrikler, Kullanıcı Edinme ve Trafik Edinme raporlarında otomatik olarak doldurulmaktadır, dolayısıyla manuel yapılandırma gerektirmez.


Kullanılabilirlik

Google Analytics kullanıcıları, Kullanıcı Edinme ve Trafik Edinme raporlarını rapor navigasyonlarına entegre etmişlerse, yeni metrikler otomatik olarak gösterge panolarında görünecektir.

SEJ Neden Önem Veriyor?

Kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm oranlarına daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlayarak, işletmeler pazarlama stratejileri hakkında daha bilinçli kararlar alabilirler.

Bu Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Google Analytics raporlarına kullanıcı dönüşüm metriklerinin eklenmesi işletmelere çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir:

  • Daha İyi Dönüşüm Takibi: Kullanıcı ve oturum dönüşüm oranları için özel metrikler, dönüşümleri takip etmeyi ve ölçmeyi kolaylaştırır. Bu, pazarlama performansını değerlendirmek için kritiktir.
  • Edinim Kanallarını Optimize Etme: İşletmeler, hangi kanalların ve kampanyaların daha yüksek kullanıcı ve oturum dönüşüm oranları sağladığını belirleyerek edinim harcamalarını ve stratejilerini optimize edebilirler.
  • Kullanıcı Deneyimlerini İyileştirme: Düşük dönüşüm oranları, kullanıcı deneyimleriyle ilgili sorunlara işaret edebilir. Bu metrikler, işletmelerin sorunlu noktaları tespit etmelerine ve kullanıcı akışlarını iyileştirmeye yönelik iterasyon yapmalarına olanak tanır.
  • Hedeflere Karşı Ölçüm: Net dönüşüm metrikleri, işletmelerin hedefler belirlemelerini ve zaman içinde ilerlemelerini ölçmelerini sağlar.