Bir işletme için kurumsal tanıtım filmi üretimi için fiyat teklifi istendiğinde, aşağıdaki soruların sorulması gerekir.

Projenin hedefleri ve amaçları nelerdir?

Bu soru, müşterinin projeden beklentilerini ve hedeflerini anlamak için sorulur. Bu, projenin daha iyi anlaşılmasına ve müşterinin beklentilerine daha iyi bir şekilde yanıt verilmesine yardımcı olur.

Her video prodüksiyon projesi, belirli bir hedefe veya amaca yönelik olarak gerçekleştirilir. Bu amaçlar, genellikle müşteri tarafından belirlenir ve proje ekibi tarafından hayata geçirilir. Projenin hedefleri ve amaçları şunlar olabilir:

 • Marka farkındalığını artırmak: Videolar, bir markanın hedef kitleleri arasında tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak için kullanılabilir.
 • Ürün veya hizmetlerin tanıtımı: Videolar, bir ürün veya hizmetin özelliklerini ve faydalarını tanıtmak için kullanılabilir.
 • Eğitim: Videolar, bir konu hakkında bilgi ve becerileri öğretmek için kullanılabilir.
 • İletişim: Videolar, bir mesajın veya fikrin iletilmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.
 • Etkileşim: Videolar, hedef kitlelerin marka veya ürün hakkındaki düşüncelerini, yorumlarını ve geri bildirimlerini paylaşmalarını teşvik etmek için kullanılabilir.
 • Müşteri bağlılığını artırmak: Videolar, mevcut müşterilerin markaya bağlılıklarını artırmak ve sadakatlerini sağlamak için kullanılabilir.
 • Satışları artırmak: Videolar, hedef kitlelerin satın alma kararlarını etkilemek ve satışları artırmak için kullanılabilir.

Bu hedeflerin yanı sıra, her proje kendi özel amaçlarını da içerebilir. Örneğin, bir markanın kriz yönetimiyle ilgili bir video yayınlaması, kamuoyunda oluşan olumsuz algıyı azaltmak gibi özel bir amaç taşıyabilir. Projenin hedefleri ve amaçları, videonun içeriği, tarzı ve tonu gibi unsurların belirlenmesinde önemli bir rol oynar ve projenin başarısını etkiler.

Hangi hikaye veya mesajın anlatılması isteniyor?

Bu soru, müşterinin projede hangi hikayenin veya mesajın anlatılmasını istediğini anlamak için sorulur. Bu, müşterinin markasının ve değerlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Video prodüksiyon projeleri, genellikle belirli bir hikaye veya mesajın anlatılması için oluşturulur. Bu hikayeler ve mesajlar, müşterinin beklentileri ve proje hedefleri doğrultusunda belirlenir.

Hikayenin veya mesajın ana hatları, müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Örneğin, bir marka ürünlerinin sürdürülebilir olduğunu vurgulamak isteyebilir ve bu nedenle bir doğa koruma temasına sahip bir hikaye veya mesaj isteyebilir.

Diğer bir örnek olarak, bir şirket yeni bir ürününün tanıtımını yapmak isteyebilir ve bu ürünün özelliklerini ve faydalarını vurgulayan bir hikaye veya mesaj talep edebilir.

Ayrıca, hikaye veya mesajın hangi ton ve tarzda anlatılacağı da belirlenir. Örneğin, eğlenceli ve yaratıcı bir ton, hedef kitleleri etkilemek için kullanılabilir. Ya da ciddi bir ton, markanın uzmanlığı veya ciddiyeti hakkında bir mesaj vermek için kullanılabilir.

Hikaye veya mesajın doğru şekilde anlatılması, videonun hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, proje ekibi genellikle müşteriyle yakın işbirliği içinde çalışarak, doğru hikaye veya mesajı belirler ve bunu doğru bir şekilde aktarmak için gerekli olan tüm unsurları ekler.

Hangi tarz veya ton bekleniyor?

Bu soru, müşterinin projede hangi tarz veya tonun kullanılmasını beklediğini anlamak için sorulur. Bu, projenin daha iyi anlaşılmasına ve müşterinin beklentilerine daha iyi bir şekilde yanıt verilmesine yardımcı olur.

Müşterinin hangi tarz ve tonu beklediği, projenin amacına ve müşterinin marka değerlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak müşterilerin talep ettiği tarz ve tonlara aşağıdaki örnekler verilebilir:

Tarzlar:

 • Duygusal: İzleyicinin duygularını harekete geçirmeyi hedefleyen bir tarz
 • Mizahi: İzleyicileri güldürmeyi hedefleyen bir tarz
 • Bilgilendirici: İzleyicilerin bilgi edinmesini hedefleyen bir tarz
 • Sürükleyici: İzleyicilerin dikkatini çekmeyi ve ilgisini sürdürmeyi hedefleyen bir tarz
 • Sanatsal: Yaratıcı ve estetik bir yaklaşımın kullanıldığı bir tarz

Tonlar:

 • Ciddi: Daha resmi bir dil ve ton kullanılan bir yaklaşım
 • Samimi: Daha sıcak ve kişisel bir dil ve ton kullanılan bir yaklaşım
 • Heyecanlı: İzleyicilerin heyecanını arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım
 • Profesyonel: Kurumsal bir imaj yaratmayı hedefleyen bir yaklaşım
 • İlham verici: İzleyicilerin ilham almasını hedefleyen bir yaklaşım

Bu örnekler, müşterinin ne tür bir tarz ve ton istediğini anlamak için yararlı olabilir. Ancak her proje farklı olduğundan, müşterinin beklentileri projeye özgü olarak değerlendirilmelidir.

Ne kadar süre gerekiyor?

Bu soru, projenin yapılması için ne kadar süreye ihtiyaç olduğunu anlamak için sorulur. Bu, projenin daha iyi planlanmasına ve müşteriye daha net bir zaman çizelgesi sunulmasına yardımcı olur.

Video prodüksiyon projelerinin tamamlanması için gereken süre, projenin kapsamına, boyutuna ve karmaşıklığına bağlıdır. Genellikle, bir proje, yapılacak işin türüne, süresine ve detaylarına bağlı olarak birkaç gün, birkaç hafta veya hatta aylar sürebilir.

Öncelikle, projenin planlama ve hazırlık aşaması birkaç gün veya hafta sürebilir. Bu aşamada, müşteri ile iletişim kurulur, senaryo yazılır, tasarımlar oluşturulur ve konumlar seçilir.

Prodüksiyon aşaması, çekimlerin yapıldığı aşamadır ve genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında sürebilir. Bu aşamada, çekimlerin planlanması, ekipmanların hazırlanması, çekimlerin gerçekleştirilmesi ve post prodüksiyon sürecine hazırlık yapılması yer alır.

Post prodüksiyon aşaması ise, çekimlerin düzenlendiği, renk düzeltmesi yapıldığı, ses ve müzik eklendiği aşamadır. Bu aşama, projenin karmaşıklığına bağlı olarak birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir.

Son olarak, proje teslimi için birkaç gün veya hafta gerekebilir. Bu aşamada, video müşteriye teslim edilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.

Projelerin süresi, yapılacak işin detaylarına ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu nedenle, projenin planlama aşamasında müşteri ile yakın bir şekilde çalışılarak, projenin tamamlanması için gereken süre ve bütçe belirlenir.

Hangi bütçe aralığı hedefleniyor?

Bu soru, müşterinin proje için ayırdığı bütçeyi anlamak için sorulur. Bu, projenin müşterinin bütçesiyle uyumlu olup olamayacağının belirlenmesine yardımcı olur.

Bu soruların yanıtları, kurumsal tanıtım filmi projesinin daha iyi anlaşılmasına ve müşteriye daha doğru bir fiyat teklifi sunulmasına yardımcı olacaktır.

Video prodüksiyon projelerinin bütçesi, projenin kapsamına, boyutuna, gereksinimlerine ve kalitesine bağlı olarak değişebilir. Bütçe, projenin hedefleri, özellikleri, zaman çizelgesi ve kaynak gereksinimleri ile belirlenir.

Projenin türüne bağlı olarak, video prodüksiyon projeleri farklı bütçe aralıklarında gerçekleştirilebilir. Örneğin, kısa bir sosyal medya tanıtım videosu yapmak daha uygun bir bütçeye sahipken, uzun metrajlı bir belgesel yapmak daha yüksek bir bütçe gerektirir.

Ayrıca, prodüksiyon için kullanılacak ekipmanlar, özel efektler, oyuncular ve yer kiralama gibi unsurlar da bütçeyi etkileyen faktörler arasındadır.

Bir video prodüksiyon projenin bütçesinin belirlenmesi, projenin hedefleri ve ihtiyaçlarına göre yapılır. Müşterilerle yakın iş birliği içinde çalışarak, projenin bütçe aralığı ve buna uygun çözümler sunulabilir.

Bir kurumsal reklam filmi çalışmasına başlamak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Hedef belirleme:

İlk olarak, reklam filminin hedefleri belirlenmelidir. Bu hedefler, markanın tanıtımı, müşterilerin kazanılması, marka bilinirliğinin artırılması vb. olabilir.

Hedef belirleme, bir işletmenin veya kurumun, bir proje veya kampanya için belirlediği amaçları ve hedefleri tanımlama sürecidir. Bu hedefler, işletmenin belirlediği stratejilerin, planların ve faaliyetlerin doğru bir şekilde uygulanması için gereklidir.

Hedef belirleme sürecinde, işletme, proje veya kampanyanın ne için yapılacağı, hangi sonuçların elde edilmesi gerektiği, hangi önceliklerin olduğu ve hangi kaynakların kullanılacağı gibi konular belirlenir.

Hedef belirleme sürecinde, hedefler, spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) olmalıdır. Hedeflerin bu şekilde belirlenmesi, proje veya kampanyanın başarıya ulaşma şansını arttırır. Ayrıca, hedefler belirlenirken, işletmenin, proje veya kampanyanın hedef kitlesinin ihtiyaçları, rakipleri ve endüstri trendleri gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.

Erişilebilir, Gerçekçi ve Zamanlı” kelimelerinin baş harflerini temsil eder. SMART kriterleri, hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur ve hedeflerin başarısını ölçmek için bir çerçeve sağlar.

 • Spesifik (Specific): Hedefler spesifik ve net bir şekilde tanımlanmalıdır, yani ne yapılacağı ve neden yapılacağı açık olmalıdır.
 • Ölçülebilir (Measurable): Hedeflerin ölçülebilir olması gerekmektedir, yani ilerleme ve başarı ölçülebilir hale getirilmelidir.
 • Erişilebilir (Achievable): Hedefler, gerçekçi ve erişilebilir olmalıdır, yani yapılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
 • Gerçekçi (Realistic): Hedefler gerçekçi ve makul olmalıdır, yani işletmenin kaynakları ve yetenekleriyle uyumlu olmalıdır.
 • Zamanlı (Timely): Hedeflerin zaman çerçevesi belirlenmeli ve buna uygun bir şekilde planlama yapılmalıdır, yani ne zaman tamamlanacağı belirtilmelidir.

Kitle tanımlama:

Reklam filminin hedef kitlesi belirlenmelidir. Bu, filmin mesajını daha etkili bir şekilde iletmek ve potansiyel müşterilere ulaşmak için önemlidir.

Reklam filmi için kitle tanımlaması, hedef kitlenin kim olduğunun belirlenmesi ve anlaşılmasıdır. Hedef kitle, ürün ya da hizmetin belirli özelliklerini paylaşan insan grubudur. Bu özellikler yaş, cinsiyet, sosyal statü, gelir düzeyi, ilgi alanları, alışkanlıklar, yaşam tarzı gibi farklı kategorilerde belirlenebilir.

Kitle tanımlaması, reklam filmi yapım sürecinde oldukça önemlidir. Çünkü hedef kitlenin belirlenmesi, reklam filmi yapımında kullanılacak dil, görsel ve müzik gibi unsurların belirlenmesinde ve hedef kitleye uygun bir iletişim stratejisi oluşturulmasında yardımcı olur.

Kitle tanımlaması, pazar araştırmaları, müşteri verileri analizi ve demografik verilerin incelenmesi gibi yöntemlerle yapılabilir. Reklam filmi yapım sürecinde hedef kitlenin yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, yaşam tarzı, ilgi alanları gibi özellikleri göz önünde bulundurularak, hedef kitleye uygun bir reklam filmi yapılması amaçlanır.

Fikir geliştirme

Reklam filminin ana fikirleri, mesajı ve anlatımı belirlenmelidir. Bu aşamada, filmde kullanılacak görsel, işitsel ve diğer unsurlar belirlenir.

Reklam filmi için fikir geliştirme aşaması, reklam filminin konseptinin ve ana fikrinin belirlendiği aşamadır. Bu aşamada, hedef kitlenin ihtiyaçları, beklentileri, sorunları ve ilgi alanları gibi faktörler dikkate alınarak, hedef kitleye etkili bir şekilde hitap edecek, ilgi çekici ve akılda kalıcı bir reklam filmi fikri oluşturulmaya çalışılır.

Fikir geliştirme aşamasında, reklam filminin amacı belirlenir ve hedef kitleye uygun bir ana fikir oluşturulur. Bu ana fikir, hedef kitleye özgü bir dil ve görsel anlatım ile iletilmeye çalışılır. Ayrıca, farklı senaryo ve konseptler de üretilerek, en uygun olanı seçilir.

Bu aşamada, reklam filminin hedef kitlenin ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir hikaye anlatması amaçlanır. Reklam filminin mesajı net bir şekilde iletilmeli, hedef kitleyi etkileyici bir şekilde ikna etmelidir.

Fikir geliştirme aşamasında, reklam filmi yapımında kullanılacak dil, görsel ve müzik gibi unsurlar da belirlenir. Bu unsurların, reklam filminin ana fikrine uygun bir şekilde seçilmesi, hedef kitleye uygun bir iletişim stratejisi oluşturulması için önemlidir.

Senaryo yazma

Fikirlerin belirlenmesinin ardından, senaryo yazma aşamasına geçilir. Bu aşamada, reklam filminin hikayesi, karakterleri, diyalogları ve diğer ayrıntıları belirlenir.

Kurumsal reklam filmleri için senaryo yazma aşaması, şirketin hedefleri ve amaçları doğrultusunda etkili bir hikaye oluşturmak için çalışmaların yapıldığı aşamadır. Bu aşama, filmin ana mesajının belirlenmesi, hedef kitleye uygun bir anlatımın tasarlanması ve filmin hedeflenen amacını gerçekleştirebilecek şekilde senaryonun oluşturulmasıdır.

Bu aşamada, reklam filminin hedef kitlenin beklentilerini karşılaması ve marka kimliğine uygun bir hikaye anlatması amaçlanır. Senaryo, hedeflenen mesajın doğru bir şekilde iletilmesi için özenle yazılmalıdır.

Kurumsal reklam filmleri için senaryo yazma aşamasında, öncelikle markanın hedefleri ve amacı belirlenir. Bu amaç doğrultusunda, filmin hikayesi oluşturulur ve ana mesaj belirlenir. Senaryonun yazılması sırasında, hedef kitlenin beklentileri ve ilgi alanları dikkate alınır. Ayrıca, filmin etkili bir şekilde iletilmesi için dil ve görsel anlatım teknikleri de kullanılır.

Senaryo yazma aşamasında, filmin konusu, karakterleri, diyalogları ve mekanları belirlenir. Senaryo, filmin sahnelerinin sırasını ve filmin akışını da belirler. Bu aşamada, filmin hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşabilmesi için görsel ve işitsel unsurlar da düşünülür. Senaryo yazma aşaması, reklam filminin ana hatlarının belirlendiği ve yapım sürecinin temelini oluşturduğu için oldukça önemlidir.

Ekip seçimi

Reklam filminin yapımı için uygun bir yönetmen ve ekibin seçimi yapılır. Bu aşamada, kamera operatörleri, ses mühendisleri, kurgucular, ışık teknisyenleri vb. dahil olmak üzere gerekli tüm personelin seçimi yapılır.

Prodüksiyon planlaması: Film yapımı için gerekli tüm kaynaklar, ekipmanlar, lokasyonlar vb. belirlenir. Bu aşamada, film çekim takvimi, bütçe planlaması ve diğer lojistik konular da ele alınır.

Kurumsal reklam filmleri için ekip seçme aşaması, filmin kalitesi ve etkisi açısından son derece önemlidir. Bu aşamada, filmin yapımı için gerekli olan tüm ekip üyeleri seçilir ve işbirliği için bir araya getirilir.

Kurumsal reklam filmleri için ekip seçme aşamasında, ilk olarak filmin hedefi ve amacı dikkate alınır. Bu doğrultuda, film için uygun bir yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni, ses tasarımcısı, kurgucu, müzik bestecisi ve oyuncular gibi ekip üyeleri belirlenir.

Yönetmen, filmin vizyonunu oluşturan ve filmin hedefine ulaşmasını sağlayan kişidir. Senarist, filmin senaryosunu yazan ve hikayeyi oluşturan kişidir. Görüntü yönetmeni, filmin görüntü kalitesini ve estetiğini belirleyen kişidir. Ses tasarımcısı, filmin ses kalitesini ve müziklerini düzenleyen kişidir. Kurgucu, filmin montajını yaparak, sahneleri birleştirir ve filmin akışını düzenler. Müzik bestecisi, filmin müziklerini oluşturan ve filmin atmosferine uygun bir müzik seçen kişidir. Oyuncular, filmin karakterlerini canlandıran ve hikayeyi anlatan kişilerdir.

Ekip seçme aşamasında, filmin yapım sürecinde her bir ekip üyesinin yetenekleri, tecrübesi ve daha önce yaptığı işler göz önünde bulundurulur. Ayrıca, ekip üyeleri arasındaki uyum, işbirliği ve koordinasyon da önemlidir. Bu nedenle, ekip seçimi aşamasında, özenli bir çalışma yapılması ve ekip üyelerinin uyumlu bir şekilde çalışacağından emin olunması gerekir.

Çekim aşaması

Prodüksiyon planlaması tamamlandıktan sonra, film çekimleri başlar. Bu aşamada, tüm senaryo çekilir ve görüntüler kaydedilir.

Kurumsal reklam filmleri için çekim aşaması, filmin senaryosuna uygun olarak planlanmış çekimlerin gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşama şu adımları içerir:

 • Mekan seçimi: Senaryoda belirtilen mekanların uygunluğuna karar verilir. Mekanlar, dekorasyon, ışıklandırma, ses kalitesi gibi unsurlar dikkate alınarak seçilir.
 • Ekipman seçimi: Çekimlerin yapılacağı mekana göre uygun ekipmanlar seçilir. Bu ekipmanlar arasında kamera, ışıklandırma, ses kayıt cihazları, mikrofonlar vb. yer alabilir.
 • Oyuncu seçimi: Reklam filminde yer alacak oyuncular, senaryoya uygun olarak seçilir. Oyuncuların deneyimleri, uygunlukları, referansları dikkate alınarak seçim yapılır.
 • Çekim planı: Senaryoya uygun olarak çekimlerin yapılacağı günler ve saatler belirlenir. Çekimlerin sırası ve zamanlaması da çekim planı içerisinde belirlenir.
 • Çekim süreci: Çekimler, belirlenen plana uygun olarak gerçekleştirilir. Kamera açıları, ışıklandırma, ses kalitesi vb. unsurların kontrolü de bu aşamada yapılır.
 • B-roll çekimleri: Ana çekimlerin dışında, filmin atmosferini oluşturan detay çekimleri de yapılır. Bu çekimler, mekan detayları, nesneler, çevre vb. unsurları içerir.
 • Post-prodüksiyon: Çekimler tamamlandıktan sonra, kurgu, efektler, renk düzenleme vb. işlemler yapılır. Bu işlemler, filmin son halini oluşturur.
 • Final inceleme: Filmin son hali, ekibin son incelemesine tabi tutulur. Kalite kontrolü, dilbilgisi hataları, renk düzenlemeleri gibi detaylar kontrol edilir. Son inceleme sonrası, reklam filmi hazır hale gelir.
 • Post prodüksiyon: Çekimler tamamlandıktan sonra, film post prodüksiyon aşamasına geçer. Bu aşamada, kurgu, ses düzenleme, müzik ekleme ve renk düzenlemesi gibi işlemler yapılır.
 • Sunum ve yayın: Son aşamada, reklam filmi müşteriye sunulur ve yayınlanmaya hazır hale getirilir. Bu aşamada, film müşterinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir şekilde sunulmalıdır.